POZOR!  Info-linka nepřijímá textové zprávy - SMS!                                                         CENÍK naleznete níže!

MINIMÁLNÍ AKCEPTOVANÁ OBJEDNÁVKA JSOU 3KS POKRMŮ NA 1 TÝDEN/1 OSOBA!

JEZDÍME DO:  Klášterec n/O - Kadaň - Chomutov - Most - Litvínov 

+ jejich přilehlá okolí!

 

 POZOR!   Gramáž surovin je uváděna vždy v základních surovinách (např. maso) a před tepelnou úpravou dle NORMA B, Zákon 258/200Sb.. Přílohy jsou dle NORMY B - 200g. Pokrmy jsou normovány v programu RECEPTURY TEPLÝCH POKRMŮ - Radek Runští - R plus s.r.o. Příklad hotového pokrmu: Kuřecí rizoto -NORMA B 130g z toho 90g maso / Hovězí pečeně - NORMA B 215g z toho 62g maso.   Obecně: vepřové, kuřecí maso - 120g, hovězí maso a uzená masa 100g, kuřecí stehno 200g, rybí filé 150g. POZOR v případě bezmasých pokrmů (zeleniny a moučníků) je uváděna norma hmotnosti celého pokrmu včetně přílohy 350g!


Ceník platný od 1.8.2022 

Ceník se nevztahuje na smluvní závodní stravování v jídelnách!

V CENĚ JE ZAHRNUTA DOPRAVA I NEVRATNÝ OBAL!

 POZOR!  Polévku, desert/salátek, svačinka, shake dodáváme pouze k hlavnímu jídlu (nelze objednat samostatně). 

Ceny pokrmů v nevratném obalu:

Polévka (0,33l, nelze samostatně)        31,- Kč  včetně DPH 15% (max 2ks k 1 hlavnímu jídlu)

                                                           !!!  při odběru jídel v jídlonosičích účtujeme polévku za 11,- Kč včetně DPH 15% (platba v hotovosti)

                                                                                   Pokrm - A1  (maso na 100g)               101,- Kč včetně DPH 15%

                             Pokrm - A2 (maso na 100g)                       105,- Kč včetně DPH 15%

                                                           Pokrm - B1 (maso na cca 120g)                  109,- Kč včetně DPH 15%

                                               Pokrm - B2 (maso na cca 120g)                 113,- Kč včetně DPH 15%                                

                                       Pokrm - C  (maso na cca 130g)            139,- Kč včetně DPH 15%

                                       Pokrm - D (maso na cca 140g)             125,- Kč včetně DPH 15% 

                                       Pokrm E (*maso na cca 150g)               167,- Kč včetně DPH 15%

                                                              Pokrm Extra (*maso na 140-180g)      218,- Kč včetně DPH 15%

                                                               Pokrm F (*maso na 130-180g)               125,- Kč včetně DPH 15% 

                                                               Pokrm Bageta XL (*300g)             125,- Kč včetně DPH 15% 

                                                               Pokrm G (*maso na 140-180g)              132,- Kč včetně DPH 15%

                                                               Pokrm H (*maso na 140g-240g)            140,- Kč včetně DPH 15%

                                                               Pokrm X (*sladký pokrm 350g)            105,- Kč včetně DPH 15%

                                       Pokrm Stálá nabídka                 132,- Kč včetně DPH 15%

Doplňková nabídka k hlavnímu pokrmu(nelze samostatně ):        

                                         Desert/salátek/shake - 150g     41,- Kč včetně DPH 15%

                                         Svačinka 150g (bageta malá,wrap…)      64,- Kč včetně DPH 15%

                                                 

*uvádíme váhu masa kuřecího, vepřového před tepelnou úpravou, u masa hovězího 130g

(nevratný recyklovatelný plastový obal v je již v ceně pokrmu v hodnotě  10,50 Kč s DPH 15% zahrnut již v ceně pokrmu)                   

Poplatek za platbu na fakturu / bezhotovostní platba do 500kč = 80 Kč s DPH 21%, nad 500kč = 40 Kč s DPH 21% (1x měsíčně) 

 


SENIOR PROGRAM od 5.9.2022

sleva pro seniory 5%

Sleva lze uplatnit při pravidelném odběru alespoň 4x za týden - vždy v PONDĚLÍ + další tři dny (např. ÚT, ST, PÁ) (nejméně 1x hlavní chod) a při platbě v hotovosti! 

Jaké jsou podmínky získaní slevy?      

Zákazník je ve věku 70 let a více nebo vlastní průkaz ZTP a má v místě užívání služby, na kterou žádá slevu, trvalé bydliště. Zákazník žije ve společné domácnosti s držitelem průkazu ZTP a má s ním stejné trvalé bydliště uvedené v předloženém průkazu totožnosti. Zákazník doloží svůj věk a adresu průkazem totožnosti, v případě ZTP předloží i průkaz ZTP. Sleva je pouze pro stávající nebo nové zákazníky. Musí se jednat o zákazníka kategorie "Domácnost", tzn. slevu nelze nárokovat pro podnikatelské účely. Zákazník uplatňuje platbu v hotovosti (nevztahuje se na platbu na fakturu, gastro kupóny a stravenkami). Zákazník nesmí mít vůči firmě Papani.eu žádné neuhrazené závazky.

Co musím dodržet, aby mi byla sleva poskytnuta!

pravidelný odběr hlavního jídla alespoň 4x za týden minimálně po jednom kusu hl. pokrmu (1x pokrm = 1 den = 1 osoba) (výjimka při výrobních výlukách společnosti), sleva je nepřenosná! – lze ji uplatňovat pouze na vlastní spotřebu!

POZOR STÁTNÍ SVÁTKY - během státních svátků nevaříme, pro uplatnění slevy musí být pokrm odebrán v náhradním dni, nejlépe následující pracovní den! (příklad: Pondělí - státní svátek  Úterý - objednán pokrm A + náhrada za pondělí pokrm B)

Slevu lze uplatňovat od 5.9.2022.  Sleva není udělena automaticky, uděluje se pouze bezproblémovým zákazníkům, na základě dobrých zkušeností se zákazníkem nebo na doporučení jiného zákazníka, žádosti předkládá kurýr a následně je každý týden schvaluje vedoucí provozu cateringu! 

 

 

Informování o alergenech ve stravovacích provozech

Od 13.12. 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Toto nařízení přináší stravovacím provozům povinnost informovat zákazníky o alergenech obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů). Alergeny se rozumí potraviny uvedené v příloze II nařízen (EU) č. 1169/2011.

Jak informovat strávníky o přítomných alergenech:

Strávníkovi může být písemná informace o alergenech předána:

a) vyvěšením, umístěním na viditelném místě (seznam všech připravovaných pokrmů, spolu s informací o obsažených alergenech - písemná informace udávající alergeny obsažené v jednotlivých pokrmech),

b) uvedením přímo v jídelníčku (na jídelním lístku),

c) předložením informace na základě osobního vyžádání. Strávníkovi musí být prokazatelně, viditelně a zřetelně sděleno, že informaci o alergenech obdrží po dotázání se (např. viditelným textem: „Informace o alergenech obsažených v pokrmech jsou k dispozici na vyžádání u obsluhy" apod.).

d) při objednávce pokrmu „na dálku" (např. objednávka stravy přes internet), musí být strávník o obsažených alergenech informován již v průběhu objednávání pokrmu na dálku (např. prostřednictvím webových stránek) a informaci o obsažených alergenech musí mít k dispozici i v okamžiku odběru pokrmu.

Princip informování strávníka před jeho rozhodnutím o výběru pokrmu, nápoje nebo potraviny se nevztahuje na prodej prostřednictvím prodejních automatů nebo automatizovaných obchodních prostor.

K vytvoření seznamu alergenů v konkrétním pokrmu musí být k dispozici kompletní údaje o zpracovávaných potravinách a surovinách:

  • výrobci potravin musí na obaly (v případě nebalených potravin do průvodní dokumentace) uvádět veškeré povinné údaje, včetně alergenů,
  • v rámci receptury je nutné sledovat, která ze surovin vnáší do pokrmu který alergen,
  • alergeny mohou být uvedeny přímo v receptuře pokrmu, nebo je lze sepsat při přípravě konkrétního pokrmu,

 

Výsledná informace pro strávníka je souhrnem všech alergenů, které byly do pokrmu v rámci přípravy vneseny.

SEZNAM ALERGENŮ KE STÁHNUTÍ V PDF